Cookies management by TermsFeed Cookie Consent „Sběrná místa a kontejnery“ | Obec Brníčko

„Sběrná místa a kontejnery“

02.02. 2022

Cílem obce je zlepšení systému pro oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Hlavní myšlenkou žadatele je motivovat občany v obci trvale žijící, ale i chataře a chalupáře k vylepšení třídění komunálního odpadu v obci a k třídění jako takovému. K tomu by měly napomoci nově pořízené sběrné nádoby, které budou umístěny na frekventovaných a snadno dostupných místech v obci a zkulturněná sběrná místa.

V rámci tohoto projektového záměru dojde k pořízení sběrných nádob na separovaný odpad a k rekonstrukci stávajících sběrných míst na odpady v obci Brníčko. Zrekonstruovaná sběrná místa budou sloužit jako zázemí výhradně pro stávající a nově pořízené sběrné nádoby, jejichž pořízením dojde k navýšení kapacity aktuálně tříděného odpadu se zaměřením na papír, sklo, velkoobjemový a biologicky rozložitelný komunální odpad. Úprava sběrných míst a stavební práce s tím spojené jsou nezbytné výdaje pro úspěšnou realizaci projektu, jelikož dosavadní sběrná místa již nenabízejí dostatečné prostory pro nově pořízené sběrné nádoby.

 

Dokumenty ke stažení

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.