Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Poplatky | Obec Brníčko

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

- poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dále osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

- sazba poplatku činí 800,-Kč za kalendářní rok

- splatnost do 30.6. příslušného roku

Poplatek ze psů

- poplatek platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců

- sazba poplatku činí 100,-Kč za prvního psa a 150,-Kč za každého dalšího psa

- splatnost do 30.6. příslušného roku

Poplatek za užívání veřejného prostranství

- poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

- sazba poplatku na pozemku obce činí 70,-Kč/den

- sazba poplatku na pozemku obce u zříceniny hradu Brníčko činí 200,-Kč/den

- splatnost je před zahájením užívání prostranství

Vodné

- sazbu vodného schvaluje zastupitelstvo obce - na rok 2024 - činí 35,-Kč/m3

- stálá platba za vodoměr 135,-Kč/rok

- splatnost dle výzvy doručené každému odběrateli (2x ročně)

Hlášení místním rozhlasem

- 30,-Kč za vyhlášení požadované informace

- místní občané mají vyhlášení v rozhlase zdarma

Volební místnost

- základní poplatek 300,-Kč/den nebo za víkendovou akci

Kulturní dům Strupšín

- základní poplatek 1000,-Kč /den nebo za víkendovou akci

- místní občané 500,-Kč/den nebo za víkendovou akci

- místnost pod jevištěm 100,-Kč

- kuchyňka 100,-Kč

+ elektřina dle aktuální ceny

Kulturní dům Brníčko

- poplatky  jsou stanoveny podle platného provozního řádu na základě smlouvy o pronájmu

Další poplatky

- výsuvný žebřík 15,-Kč/hod. nebo 150,-Kč/den

- dřevěná lavice 10,-Kč/den

- židle 5,-Kč/den

- stůl 10,-Kč/den

Obecní poplatky můžete hradit v hotovosti v úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00 - 16:00 na Obecním úřadu v Brníčku nebo převodním příkazem na účet obce číslo: 264831297/0300, variabilní symbol=číslo popisné

Stočné

- poplatek se platí za odvádění a čištění odpadních vod

- splatnost je vždy do konce kalendářního roku

Sazba poplatku činí

- v nemovitostech trvale obydlených 1820,-Kč za osobu a rok

- v nemovitostech trvale neobydlených s vodoměrem 36,-Kč/m3

- v nemovitostech trvale neobydlených bez vodoměru 1820,-Kč/nemovitost

- ostatní odběratelé 36,-Kč/m3

Úlevy za rok 2024 je možné doložit pouze do konce kalendářního roku!!!

Číslo účtu pro platbu stočného je: 198944532/0300 (Bankovní účet svazku obcí Povodí Loučka)

 

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.